درباره شرکت

جوان، سرگرم کننده و اصلی

پارسیدال تیمی متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف، صنعتی اصفهان و صنعتی کرمانشاه که از سال 1387 فعالیت خود را با هدف افزایش کیفیت و توان رقابت با محصولات نرم افزای سایر کشورها آغاز کرده و آماده ارئه خدمت به همه اصناف در ارتباط با حوزه نرم افزار می باشد.